loader image

CZARTER ŁODZI
MOTOROWYCH SOPOT

JACHT MOTOROWY PROBOAT CORAL 690

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ŁODZI PROBOAT

1. Na pokład wchodzimy w obuwiu z białą podeszwą lub wchodzimy na pokład bez obuwia nie wchodzimy w szpilkach.
2. Przy wypłynięciu lub wpłynięciu do portu mariny sopot zgłaszamy przez radio ukf do bosmanatu w celu uzyskania zgody.
3. Maksymalna ilość osób na pokładzie motorówki coral 690 7osób.
4. Przebywanie na motorówce w kamizelkach ratunkowych / asekuracyjnych.
5. Korzystamy z wc tylko na wodzie, podczas pływania nie załatwiamy swoich potrzeb w porcie podczas postoju łodzi.
6. Do toalety nie wrzucamy papieru toaletowego, tamponów, podpasek , wkładek higienicznych lub innych środków , które mogły by zatkać wc.
7. Aby skorzystać z wc na dłuższe posiedzenia w tym celu załatwiamy potrzebę w budynku bosmanatu przy użyciu karty magnetycznej.
8. Przy wychodzeniu na tzw. ”dziób” nie chwytamy się szyb ani wsporników.
9. Dbaj o bezpieczeństwo
10. Po zakończonym rejsie pozostawiamy porządek na łodzi.
11. Zakaz palenia na łodzi
12. Chowaj odbijacze pod czas pływania w celu nie rysowania się burt
13. Zwiń cumy by nie wpadły do wody I nie wkręciły się w śrubę silnika
14. Uważaj na wędkarzy aby żyłka od wętki nie wkręciła się w śrubę silnika I nie uszkodziła uszczelniacza
15. Uważaj pod czas pływania na bele I inne elementy które mogą pływać I dryfować na powieżchni wody I zderzyć się z łodzią
16. Przestrzegaj prędkość na martwej wiśle
17. Nie zostawiaj kluczka w zamku drzwi by nie uszkodzić zamka
18. Nie pozostawiaj łodzi bez opieki
19. Dobrze przycumuj łodź aby nie odpłyneła oraz nie rysowała się I obijała silnika
20. Dbaj o stan paliwa by nie zabrakło
21. Odpowiadasz za łódź zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek używek w czasie dysponowania wypożyczoną łodzią
22. Uważaj na osoby pływające oraz nie podpływaj blosko plaży
23. Zakaz kąpieli pod czas pływania ( w tym skoków ze sprzętu do wody )
24. Zakaz odstępowania wypożyczonej łodzi osobom trzecim
25. Wypożyczający łodź zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących pod czas żeglugi
26. Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie podpisanej umowy
27. Wymagane uprawinienia do prowadzenia łodzi oraz ważny dowód osobisty
28. Wymagana kaucja ustalona przez właściciela łodzi – kaucja podlega zwrotowi w przypadku dokonania zwrotu łodzi w stanie nie pogorszonym
29. Klient wypożyczający łodź zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny I kompletność wyposażenia łodzi oraz środki ratunkowe
30. Klient wypożyczający łodź potwierdza Iż otrzymał sprzęt pozbawiony wad zdodnie z specyfikacją I w dobrym stanie technicznym
31. Wszelkie opłaty pobierane są z góry za zadekolarowany czas wynajmu .
32. Ewentualne przekroczenia czasu wypożyczenia łodzi po kontkacie z osobą uprawnioną do wypożyczenia łodzi, zostana naliczone odpowiednie opłaty według cennika
33. W celu wejścia na teren mariny używamy kart magnetycznych przekazanych od właściciela łodzi
34. W razie dokonania rezerwaci terminu niezbedna jest zaliczka

Osoba wydająca łodź przeszkoli z obsługi, zrobi instuktarz oraz odpowie na wszelkie pytania .
W razie prośby wynajmującego może zrobić również instuktarz na wodzie pod czas pływania .

W jakich kolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 799-774-508

Łodź posiada ubezpieczenie dokładnie zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia w razie chęci rozszeżenia uebzpieczenia dodatkowo doubezpiecz sie .
Właściciel łodzi nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki I szkody u wypożyczającego oraz osób trzecich , powstałe w czesie użytkowania łodzi
Przez wypożyczającego sprzętu. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec właściciela łodzi z tytułu wypadków poniesionych szkód lub obrażeń powstałych
W trakcie kożystania z wypożyczonej łodzi . W przypadku utraty wypożczonej łodzi lub jego wyposażenia lub osprzętu na skutek kradzieży lub zgubienia,
Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z
Obowiązującym cennikiem plus opłata za czas wypożyczenia . W przypadku zwrotu łodzi uszkodzonej lub niekompletnej klient zobowiązuję się uregulować
Ustaloną przez właściciela łodzi kwotę najpóżniej w terminie zwrotu łodzi .

Jeśli łodź nie zostanie zwrócona w terminie zadeklarowanym ani wypożyczający nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież oraz zostanie zgłoszone policji .

Wynajmujący zastrzega sobie możliwośc odmowy wypożyczenia łodzi bez podania przyczny

Call Now Button